Asociația Excelsior

 Proiectul Start-up pentru excelență, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

Obiectivul general:

 • Susținerea, sprijinirea, încurajarea și dezvoltarea antreprenoriatului, prin îmbunătățirea și certificarea competențelor și aptitudinilor antreprenoriale a participanților,  cât și creșterea gradului de ocupare în rândul a cel puțin 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă), prin susținerea înființării, demarării, implementării, sprijinirii și monitorizării unui număr de 46 de afaceri cu profil nonagricol, în zonele urbane din Regiunea Sud-Vest Oltenia, prin care se vor asigura crearea unui număr minim de 92 noi locuri de munca sustenabile.

Obiective specifice:

 • Dezvoltarea spiritului și a culturii antreprenoriale prin susținerea îmbunătățirii competențelor și a aptitudinilor antreprenoriale pentru cel puțin 300 de persoane (șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și vor să înființeze o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă) din Regiunea Sud-Vest Oltenia, precum și susținerea, evaluarea și selectarea unui număr de 46 de planuri de afaceri, facilitând accesul la participarea la stagii de practică din domeniul afacerilor selectate.
 • Creșterea accesului a 46 de persoane  ale căror planuri de afaceri au fost selectate, la activități de susținere în implementarea planurilor de afaceri, la servicii personalizate ce vin în completarea cunoștințelor și a aptitudinilor, la servicii personalizare privind înființarea afacerilor și la activități de sprijinire cu scopul monitorizării afacerilor finanțate, asigurând crearea unui număr de 92 de noi locuri de muncă sustenabile.
 • Creșterea gradului de exploatare și dezvoltare a celor 46 de idei de afaceri, prin asigurarea unui mecanism profesionist și personalizat de monitorizare a activității de sustenabilitate a afacerilor finanțate, asigurând menținerea și dezvoltarea celor 92 de noi locuri de munca create.

Principalele activități ale proiectului:

 • Planificare, coordonare, monitorizare, evaluare internă, raportare tehnică și financiară, achiziții;
 • Organizare conferințe de lansare și închidere proiect;
 • Concepere și realizare materiale de informare și publicitate, inclusiv realizare și actualizare site web;
 • Derulare campanii online periodice de informare și conștientizare asupra activităților derulate în proiect;
 • Organizarea caravane antreprenoriale;
 • Selecția și recrutarea grupului țintă;
 • Organizare și susținere cursuri de formare;
 • Organizarea și desfășurarea concursului de afaceri precum și evaluarea planurilor de afaceri;
 • Stagii de practică și pre-accelerarea planurilor de afaceri;
 • Furnizarea serviciilor personalizate ce vin în completarea cunoștințelor și aptitudinilor dobândite anterior;
 • Furnizare de servicii personalizate privind înființarea afacerilor;
 • Activități de monitorizare a afacerilor înființate;
 • Decontare cheltuieli de minimis aferente firmelor finanțate;
 • Monitorizarea sustenabilității afacerilor, în timpul implementării proiectului, cu accent pe dezvoltare și păstrare locuri de muncă.

 

Vrei să afli mai multe despre proiect? Intră pe website www.startlaexcelenta.ro

Copyright © Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație