Asociația Excelsior
  • Home
  • Proiecte
  • STAR: Sprijin activ pentru Tinerii Antreprenori din Regiunea Sud-Vest Oltenia, cod SMIS 140877

Este un proiect derulat de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, în calitate de lider de parteneriat și Asociația Inițiative pentru Europa, în calitate de Partener.


Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este acela de susținere a dezvoltării economice și sociale în Regiunea Sud-Vest Oltenia prin sprijinirea, încurajarea și dezvoltarea antreprenoriatului în rândul tinerilor – înființarea, monitorizarea și asigurarea sustenabilității a minim 21 start-up-uri în cadrul cărora se vor crea minim 66 locuri de muncă sustenabile


Obiectivele specifice

- Promovarea spiritului și culturii antreprenoriale în rândul a minim 400 participanți la activitățile proiectului - prin activități specificede informare și conștientizare (campaniionline și offline)
- Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și a celor necesare în vederea integrării pe piața muncii pentru minim 350 Studenți(ISCED 5-7) înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență și studențidoctoranzi din care cel puțin 40 cu domiciliul/reședinta în mediul rural
- Cresterea capacității de ocupare pe cont propriu și consolidarea potențialului antreprenorial a minim 21 Studenți (ISCED 5- 7) înmatriculați cel puțin în anul 2 de studii de licență și studentidoctoranzi - prin stagii de practică la angajatori care își desfășoară activitatea în regiunea de implementare a proiectului
- Dezvoltarea mediului antreprenorial regional prin furnizarea resurselor necesare funcționării, monitorizarea activității desfășurate și asigurarea sustenabilității celor 21 start-up-uri finanțate din schema de antreprenoriat gestionată în cadrul proiectului care vor generaminim 66 noi locuri de muncă sustenabile


Buget

9.685.593,10 lei


Etapele proiectuluistats smart


Parteneri proiectstats smart


Proiect sustinut destats smart

 

Pentru mai multe detalii vizitați site-ul proiectului: https://star.banipentrustudenti.ro/

Copyright © Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație