Asociația Excelsior
  • Home
  • Proiecte
  • SPER - Susținem Pregătirea Educațională Responsabilă, cod SMIS 139433

logo SPER

 

Obiectivul general al proiectului este cresterea nivelului de participare la educatie a prescolarilor, elevilor din invatamantul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) si secundar superior (14-16 ani) care au parinti plecati la munca in strainatate prin implementarea unor masuri integrate de educatie si consiliere sociala la nivelul judetului Gorj si prin stimularea colaborarii intre unitatile scolare, autoritatile si institutiile locale, ONG-uri si comunitate.


Obiectivele specifice ale proiectului

- Stimularea participarii la activitatile educationale pentru 270 prescolari si elevi din invatamantul primar, gimnazial si secundar care au cel putin un parinte plecat la munca in strainatate prin furnizarea unui program integrat care cuprinde: suport educational, servicii psiho-sociale de sprijin, suport material si activitati creative, recreative si de socializare
- Dezvoltarea competentelor pentru 90 de parinti/turori ai copiilor care au cel putin un parinte plecat la munca in strainatate prin furnizarea unui pachet integrat de educatie parentala si masuri de consiliere sociala.
- Cresterea gradului de constientizare a institutiilor, comunitatilor si cetatenilor din Regiunea Sud Vest Oltenia cu privire la problemele cu care se confrunta copiii care au parintii plecati la munca in strainatate si la obligatiile legale ale parintilor la plecarea din tara si stimularea implicarii active a acestora in rezolvarea acestor probleme prin dezvoltarea unei retele de parteneri si prin campanii de informare si constientizare.


BUGETUL

- Valoarea totală a proiectului: 4.776.545,78 LEI
- Finanțarea nerambursabilă a proiectului: 4.757.766,58 LEI
- Valoarea contribuției europene : 4.060.063,92 LEI
- Valoarea contribuției din bugetul de stat: 697.702,66 LEI
- Valoare cofinanțării beneficiarului: 18.779,20 LEI


Localitati

- Proiectul se implementeaza la nivelul judetului Gorj


Activitatile si rezultatele proiectului

- Management de proiect
- Identificare, selectie, comunicare si mentinere grup tinta
- Pachet integrat de servicii destinat grupului tinta prescolari si elevi
- Servicii de suport educational
- Servicii psiho-sociale de sprijin
- Desfășurarea de ateliere pentru copii
- Desfășurarea de excursii, tabere scolare și activități sportive
- Activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor, precum și la activitățile recreative și de socializare
- Asigurarea de servicii de educație parentală și de consiliere social
- Dezvoltarea de parteneriate între școli, autorități locale, instituții locale, ONG-uri și comunitate
- Campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară


Parteneriatul pentru implementarea proiectului

- Lider de parteneriat: ASOCIAŢIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENŢĂ ÎN EDUCAŢIE

- Partener: CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GORJ

 

Pentru mai multe detalii vizitați site-ul proiectului: https://speringorj.ro/

Copyright © Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație