Asociația Excelsior
  • Home
  • Proiecte
  • SMART: Soluții Moderne pentru Antreprenoriat de succes în Rândul Tinerilor cod SMIS 141760

Este un proiect derulat de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, în calitate de lider de parteneriat și Asociația Inițiative pentru Europa, în calitate de Partener.


Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului este acela de sustinere a dezvoltarii economice si sociale in Regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud - Muntenia prin sprijinirea, incurajarea si dezvoltarea antreprenoriatului in randul tinerilor – infiintarea, monitorizarea si asigurarea sustenabilitatii a minim 21 start-up-uri in cadrul carora se vor crea minim 66 locuri de munca sustenabile. Proiectul vizeaza in mod direct un grup tinta de minim 350 Studenti (ISCED 5-7) inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta si studenti doctoranzi din care cel putin 40 cu domiciliul/resedinta in mediul rural - care respecta criteriile de eligibilitate din Ghidul solicitantului.
Principalele obiective pe care ni le-am propus atunci cand am inceput proiectul SMART:
1. Promovarea spiritului si culturii antreprenoriale in randul a minim 400 participanti la activitatile proiectului - prin activitati specifice de informare si constientizare;
2. Dezvoltarea competentelor antreprenoriale si a celor necesare in vederea integrarii pe piata muncii pentru minim 350 Studenti;
3. Cresterea capacitatii de ocupare pe cont propriu si consolidarea potentialului antreprenorial a minim 21 Studenti (ISCED 5-7) inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta si studenti doctoranzi - prin stagii de practica la angajatori care isi desfasoara activitatea in regiunile de implementare a proiectului;
4. Dezvoltarea mediului antreprenorial regional prin furnizarea resurselor necesare functionarii, monitorizarea activitatii desfasurate si asigurarea sustenabilitatii celor 21 start-up-uri finantate din schema de antreprenoriat gestionata in cadrul proiectului care vor genera minim 66 noi locuri de munca sustenabile.


Buget

- Valoarea totală a proiectului este 9.685.593,10 lei din care:
- 8.232.754,14 contribuție din FondulSocial European
- 1.452.838,96 contribuție de la bugetul de stat
- subvenții pentru înființarea unei afaceri(ajutor de minimis) 6.393.420 lei


Etapele proiectului

 

etapele proiectului smart


Rezultatestats smart


Parteneri proiectstats smart


Proiect sprijinit destats smart

 

Pentru mai multe detalii vizitați site-ul proiectului: https://smart.banipentrustudenti.ro/

Copyright © Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație