Asociația Excelsior

Promovarea științei în rândul tinerilor

  • Organizarea după modelul din SUA de concursuri semestriale de proiecte tehnico-științifice pentru elevi;
  • Promovarea câtorva reviste partenere de știință și tehnică în rândul elevilor și studenților prin organizarea de roadshow-uri interactive cu premii în cadrul școlilor și facultăților.

Copyright © Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație