Asociația Excelsior

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea capacitatii si a gradului de implicare a societatii civile din judetul Gorj in promovarea dezvoltarii la nivel local prin sprijinirea implicarii in cadrul mecanismelor decizionale la nivel local si crearea unei retele tematice judetene, prin constientizarea rolului acestora de catre reprezentantii sectorului public si a partenerilor sociali, concomitent cu consolidarea capacitatii acestora, prin intermediul programelor de formare.


Obiective specifice

1. Cresterea gradului de constientizare cu privire la rolul societatii civile in randul membrilor /si voluntarilor din cadrul ONG-urilor si partenerilor sociali din judetul Gorj cat si al reprezentantilor din sectorul public prin evenimente dedicate si distribuirea de materiale de promovare
2. Consolidarea capacitatii ONG-urilor si partenerilor sociali din judetul Gorj de a se implica in dezvoltarea locala prin cresterea competentelor resurselor umane (angajati si voluntari) obtinute in urma unor programe de formare specifice
3. Cresterea nivelului de implicare a ONG-urilor gorjene in procesele de luare a deciziilor /si elaborare a strategiilor/planurilor pe termen mediu si lung la nivelul judetului Gorj prin realizarea si consolidarea retelei tematice GORJ CIVIC HUB.


BUGETUL

- Contributia proprie- 8.499,84 RON
- Finantarea nerambursabila- 416.492,16 RON
- Valoarea totala- 424.992,00 RON


GRUP TINTA

În definirea grupului țintă este necesar să țineți cont de următoarele aspecte:
- membrii grupului țintă trebuie să fie eligibili în cadrul acestei cereri de proiecte;
- grupul țintă trebuie să fie relevant pentru atingerea obiectivelor specifice ale proiectului;

Grupul țintă (format din beneficiarii direcți) se stabilește raportat la nevoile/problemele identificate în secțiunea 11 Justificare din cererea de finanțare, care pot fi rezolvate integral sau parţial prin proiect, fiind astfel relevant pentru atingerea obiectivelor proiectului.

Se vor indica și cuantifica doar categoriile de grup țintă eligibil (conform mențiunilor din ghidul solicitantului), care beneficiază direct de implementarea proiectului, cu precizarea entităților din care aceștia provin.

Grupul tinta pe care il vizam prin implementarea acestui proiect este de 120 persoane, dupa cum urmeaza:
- 60 persoane reprezentanți ai ONG-urilor (inclusiv reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, ai camerelor de comerț);
- 10 reprezentanți ai partenerilor sociali patronate si/sau sindicate
- 30 de aleși locali din judetul Gorj: consilieri locali și consilieri județeni, primari, viceprimari, președinte CJ Gorj, vicepreședinți CJ Gorj
- 20 de angajati din autoritățile și instituțiile publice locale din judetul Gorj (personal de conducere și de execuție) si institutii deconcentrate din subordinea acestora.

Grupul tinta pe care il abordam pentru acest proiect este relevant pentru obiectivele specifice ale acestuia deoarece problemele identificate afecteaza ONG-urile si partenerii sociali din Judetul Gorj – pe de o parte, respectiv institutiile publice locala din Judetul Gorj – pe de alta parte. Avand in vedere faptul ca interactiunea dintre administratia publica locala si societatea civila are rolul de sprijini dezvoltarea locala, este evident faptul ca proiectul abordeaza un grup tinta eligibil pentru Cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) -  Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Copyright © Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație