Asociația Excelsior

Antreprenoriatul – șansa unui viitor mai bun pentru tineri

 

Investește în oameni (Arată info)

"Antreprenoriatul - șansa unui viitor mai bun pentru tineri", proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 "Investește in oameni", Axa prioritară 3 - Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor, Domeniul major de intervenţie 3.1. - Promovarea culturii antreprenoriale
ID proiect: POSDRU/176/3.1/S/149924


Proiectul “Antreprenoriatul – șansa unui viitor mai bun pentru tineri”, ID 149924 este derulat de către Consiliul Județean Ilfov în parteneriat cu Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație și Asociația Travel Focus și este finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general:

  • Dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale a 400 de persoane care doresc să dezvolte o activitate independentă și care au vârsta peste 18 ani și subvenționarea a 40 de planuri de afaceri ale acestora în vederea creșterii adaptabilității persoanelor de a materializa ideile de afaceri.

Obiective specifice:

  • Implementarea de programe și servicii pentru încurajarea antreprenoriatului și dezvoltarea culturii antreprenoriale prin formarea și asistarea în dezvoltarea unui plan de afaceri a 400 de persoane care doresc să dezvolte o activitate independentă.
  • Încurajarea antreprenoriatului și oferirea de servicii de sprijin pentru inițierea afacerilor prin organizarea unei competiții de idei de afaceri în regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia, în vederea subvenționării a 40 de întreprinderi selectate în urma concursului.
  • Creşterea conştientizării și promovarea atitudinii pozitive față de cultura antreprenorială prin derularea unei campanii de promovare a antreprenoriatului în regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia.

Principalele activități ale proiectului sunt următoarele:

  • Realizarea unei campanii de promovare a antreprenoriatului
  • Înfiinţarea şi dezvoltarea centrelor de sprijin pentru afaceri
  • Derularea programului de formare antreprenorială pentru cele 400 de persoane
  • membre ale grupului ţintă şi a concursului de selecţie a celor 40 de planuri de afaceri
  • Asistenţă pentru iniţierea afacerilor în cadrul centrelor de sprijin şi mentorat

Vizitează site-ul proiectului: http://25000euro.ro/

View the embedded image gallery online at:
https://excelsior.ong/proiecte/anteprenoriatul#sigFreeIdd4d45d8356

Copyright © Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație