Asociația Excelsior

Anunț selecție parteneri

Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru parteneri privaţi, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi publice sau de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul PROGRAMULULUI OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8 Promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii Activităţi independente, antreprenoriat şi înfiinţarea de întreprinderi, inclusive a unor microîntreprinderi şi a unor întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7 Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, apelul „România Start Up Plus”.

Copyright © Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație